El Beauty Cluster Barcelona, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (Fundació Bosch i Gimpera), ha desenvolupat un estudi de mercat sobre la penetració de e-commerce en el comportament de compra de productes cosmètics a Espanya. La finalitat de l’estudi és el d’obtenir, estructurar, analitzar i interpretar informació sobre els aspectes que permetran entendre i conèixer la realitat actual del comprador de cosmètica a través del canal online i motivació de compra.

+ INFORMACIÓ SOBRE L’ESTUDI