El compromís educatiu d’ESCI-UPF consisteix a oferir una formació acadèmica rigorosa, complementada amb l’aplicació pràctica en entorns empresarials reals i sempre amb una orientació internacional. Per això és important oferir un context laboral on els estudiants puguin aplicar els coneixements adquirits a les diferents àrees del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (GNMI) i del Grau en Bioinformàtica (BDBI).

 

ESCI-UPF disposa de diferents perfils amb disponibilitat per a realitzar pràctiques d’empresa.

En el cas dels estudiants del 3r any de GNMI, les pràctiques d’empresa són una assignatura obligatòria que consisteix en una col·laboració a jornada completa durant un mínim de 3 mesos (d’abril a juny) i ampliable als mesos d’estiu. També comptem amb estudiants de 4t curs que poden realitzar pràctiques a jornada parcial en horari de matí.

 

En el cas dels estudiants de BDBI, tenen la possibilitat de realitzar pràctiques d’empresa de forma optativa a companyies privades i institucions col·laboradores del món acadèmic, biotecnològic, farmacèutic, de salut clínica i altres àrees de la bioinformàtica.

www.esci.upf.edu/ca/serveis/empresa/alumnes-a-la-teva-empresa
T. +34 900 12 26 30
Passeig Pujades, 1 - 08003 Barcelona

Esther Cid
esther.cid@esci.upf.edu