Jornada tècnica on s’explicarà com pot afectar a les empreses de la industria cosmètica aquest Reglament transversal i el termini de 2018, i quines empreses estan obligades a registrar segons REACH les seves substàncies. Es parlarà també quin impacte té en les importacions de matèries primeres des de fora de la UE i en la fabricació de productes cosmètics finals.

DIRIGIT A
Va dirigida a totes les empreses de la industria cosmètica sense excepció, per a que puguin conèixer el seu grau d’afectació en front del Reglament REACH i quin impacte pot tenir per a elles el termini de Maig de 2018.

PROGRAMA
L’horitzó REACH 2018 per a la industria cosmètica – ¿Afecta a la meva empresa?

  • Els Reglaments REACH & CLP
  • Els rols a la cadena de suministre
  • Obligacions
  • Registre REACH
  • Exempcions de registre
  • Fitxes de Dades de Seguretat
  • Règim sancionador

IMPARTIT PER
María Martínez, es Directora tècnica de ServiREACH, S.A.
Experta Internacional en Toxicología (Colegio oficial de Químicos de Sevilla) y Licenciatura en Ciencias Quejiques (UB)

Dia: 21 Març
Hora: 9:30 – 11:30
Lloc: Oficinas Beauty Cluster Barcelona

Places limitades (25 inscripcions)

Exclusiu socis