El Beauty Clúster organitza la participació agrupada d’empreses sòcies en la fira de referència d’ingredients, formulació i serveis a nivell global. El cost de l’estand és reduït i es realitzaran activitats de desenvolupament de negoci per als expositors.

  • Estands de grandària mínima per a optimitzar el cost i permetre la participació activa de les empreses.
  • Visibilitat superior a la participació individual. El pavelló agrupat atraurà més visitants.
  • Accions de Comunicació incloses en la participació, tant per part de la Fira com del clúster.
  • Accions de networking internacional incloses, aprofitant els partners del BCB.
  • Know-how i experiència conjunta. Formar part d’una missió compartida amb tots els avantatges de shared-value i oportunitats de negoci que comporta.

TODOS LOS ESPACIOS ASIGNADOS: escribir a manager@beautyclusterbarcelona.com para entrar en lista de espera.